SZJA változások 2015-től

2015, január 13. 10:21

Első házasok kedvezménye (Szja törvény 29/C. §):

mint új családtámogatási módszer kerül be a személyi jövedelemadóba. A lényege, hogy 2015. január 1-jétől a 2014. december 31-e után házasságot kötött minden olyan házaspár, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti, jogosult az első házasok kedvezményére. E kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A házastársak együttesen jogosultsági hónaponként 5000 forint adónak megfelelő mértékben csökkenthetik az egyébként fizetendő adójukat. Adóalapban kifejezve ez azt jelenti, hogy az összevont adóalapba tartozó jövedelem havi 31 250 forinttal csökkenthető.

Családi kedvezmény megbízásnál (Szja tv. 46. § (6) bekezdés b)):

Rendszeresen ismétlődő, tartós megbízásból származó jövedelem esetén a kifizetőnek is tehető családi kedvezményre vonatkozó nyilatkozat.

A 2015-re vonatkozó SZJA bevallásban (2016. május) már kötelező feltüntetni a kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelét.

Cafeteria (Szja tv. 71. §):

Változatlan szabályok

Változatlan az Szja tv. szerint béren kívüli juttatásnak minősülő juttatások köre:

– üdültetés a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében levő üdülőben a minimálbér összegét meg nem haladó értékben;

– a természetben biztosított munkahelyi étkeztetés havi 12 500 forintot meg nem haladó része;

– az Erzsébet-utalvány havi 8000 forintot meg nem haladó értékben;

– a Széchenyi Pihenő Kártyán adott juttatás:

= szálláshely alszámlán legfeljebb évi 225 ezer forint,

= vendéglátás alszámlán legfeljebb évi 150 ezer forint,

= szabadidő alszámlán legfeljebb évi 75 ezer forint;

– az iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 százalékának mértékéig;

– a helyi utazási bérlet;

– az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér 2,5-szereséig;

– a munkáltató által havonta

= az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,

= az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát,

= a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát meg nem haladóan fizetett munkáltatói/foglalkoztatói hozzájárulás.

Változó rendelkezések

A 2015. január 1-jétől hatályos szabályozás két éves keretösszegről rendelkezik:

A 2014-ben is alkalmazott mértékkel azonos, 35,7%-os közteher (a juttatás értékének 1,19-szerese után 16% szja és 14% eho) kizárólag az alábbiakban említett keretösszegeket meg nem haladó juttatás esetén alkalmazhatók

– a 200 forintot meg nem haladó éves keretösszegről, amely az Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatásokkal (pl. Erzsébet-utalvány, iskolakezdési támogatás, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe utalt munkáltatói hozzájárulás) tölthető fel, ide nem értve a SZÉP Kártyára utalt munkáltatói támogatást, és

– a 450 ezer forintot meg nem haladó éves rekreációs keretösszegről, amely akár teljes egészében kitölthető a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatással is. Ez a keret ugyanakkor két részösszegből is állhat: a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás összegéből és „minden más” (klasszikus) béren kívüli juttatás összegéből (legfeljebb évi 200 ezer forintig).

A keretösszegek számításánál a munkavállaló juttatásaként kell számításba venni a rá tekintettel más magánszemélynek juttatott értéket is.

Az említett keretösszegek akkor érvényesek, ha a munkaviszony egész évben fennáll. Ha a munkaviszony csak az év egy részében áll fenn, mindkét keretösszeget a munkaviszony fennállásának napjaival kell arányosítani.

Minimálbér 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet:

szakképzettséget nem igénylő munkakörben teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint,hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén 604 forint.

A fentiektől eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 28 080 forint, napibér alkalmazása esetén 5620 forint, órabér alkalmazása esetén 702 forint.