Külföldi bankszámlák bejelentési kötelezettsége

2017, július 14. 1:24

A jövő év elejétől hatályba lépő új adózás rendjéről szóló törvény számos újdonságot és meglepetést tartogat.

Az egyik ilyen újítás, hogy a cégbejegyzésre kötelezett gazdasági társaságoknak 2018. január 31-ig be kell jelenteniük a NAV felé a 2018. január 1-jén már meglévő külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes bankszámlaszámát és a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 2018. január 1-től ezen adózói körnek a külföldi számlaszámokat érintő változást 15 napon belül szintén be kell jelenteniük a NAV felé. Így bejelentendő a külföldi pénzintézetnél vezetett számla száma, a számlát vezető külföldi pénzintézet neve, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napja.

Amennyiben az arra kötelezett gazdasági társaság elmulasztja bejelentési, vagy változás-bejelentési kötelezettségét – és később a NAV ezt megállapítja – az adóhatóság 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.  Amennyiben 15 napon belüli hiánypótlásra történő felhívást követően sem történik meg a mulasztás pótlása, abban az esetben a NAV 100 ezer forint, további 15 napos hiánypótlási határidő eredménytelen letelte után pedig 500 ezer forint mulasztási bírságot szab ki az adózóval szemben.

A bejelentési kötelezettség szabályszerű teljesítése azért is fontos, mert a 2017. júliusától elindult közösségi adatcsere (CRS) rendszerből az adóhatóság rendelkezésére áll valamennyi kontrolladat a bejelentések ellenőrzéséhez.