Fellélegeznek a munkáltatók – megszűnik a munkáltatói SZJA bevallás

2017, december 3. 4:24

2018. január 1-jén hatályát veszti az Szja törvény munkáltatói SZJA bevallásra vonatkozó rendelkezés, ami azt is jelenti, hogy a munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását.

Azoknak a munkáltatóknak tehát, amelyek eddig vállalták a munkáltatói adó megállapítás elkészítését, 2018. január hónapjában nem kell nyilatkoztatniuk a munkavállalókat arról, hogy a munkáltatói adó megállapítás lehetőségét választják-e.

Fontos azonban az, hogy a munkáltatóknak, kifizetőknek továbbra is el kell készíteniük és 2018. január 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek részére az összesített igazolást.
A magánszemély bevallási kötelezettségét a 2017. évre vonatkozóan tehát már csak önadózással teljesítheti:

  • az SZJA bevallás (1753) benyújtásával vagy
  • az adóhatóság által készített – 2018. március 15. napjától elérhető – bevallási tervezet jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával. Az adóbevallási tervezetek ügyfélkapun keresztül a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon tekinthetők meg. Amennyiben az adózó egyetért a tervezettel, és május 20-ig nem jelzi változtatási szándékát, a tervezet válik automatikusan a hivatalos adóbevallásává. (Kivéve: őstermelők és áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek – nekik kötelező kiegészíteni a bevallás terveztet az őstermelői illetve az önálló tevékenységre vonatkozó adatokkal, ezen kiegészítés nélkül az nem válik esetükben adóbevallássá.
  • az adóhatóság nem készít bevallási tervezetet azon adózók esetében, akik az adóévben egyéni vállalkozók voltak vagy az adóévben csak olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szereztek, amellyel összefüggésben kifizetőt adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli.

.

Ügyfélkapu-regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 15-éig kérhetik, hogy az állami adó- és vámhatóság papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetet.

Az egyéni vállalkozók az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) helyett az egyszerűbb, letöltést nem igénylő, webes kitöltő felületen (WebNYK) készíthetik el a személyijövedelemadó-bevallást, mely felületen teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket is.

A webes kitöltő felületen a „LEKÉR” funkció kiválasztásával lehetőség nyílik a 2017-ben benyújtott 16SZJA bevallás, illetőleg az idei évben beküldött 17SZJA bevallás letöltésére is, mely megkönnyíti a személyijövedelemadó-bevallás javítását, helyesbítését, önellenőrzését.